Actueel

Meer actueel

Zaterdag 1 en zondag 2 november: Allerheiligen en Allerzielen

Elk jaar op 1 november herdenkt de Katholieke Kerk alle heiligen, bekend en onbekend. Deze feestdag heet Allerheiligen en is één van de kerkelijke hoogfeesten. Het wordt sinds de vierde of vijfde eeuw gevierd. Op 2 november worden jaarlijks alle overleden gelovigen herdacht. Deze gedenkdag vindt al sinds de tiende eeuw plaats en heet Allerzielen.

Lees verder

Bisschoppen stellen collecterooster 2015 vast

In de bisschoppenvergadering van 14 oktober is het collecterooster voor 2015 vastgesteld. In het rooster zijn onder meer de actie Kerkbalans, de Vastenactie en de Adventsactie opgenomen.

Lees verder

Boodschap Pauselijk Raad Interreligieuze Dialoog aan hindoes voor lichtjesfeest

Op 23 oktober vieren hindoes hun jaarlijkse Diwali-feest. De Pauselijke raad voor de Interreligieuze Dialoog te Rome stuurde de hindoes bij deze gelegenheid een boodschap toe. De Nederlandse katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog stuurde de boodschap door aan haar hindoe-relaties in Nederland.

Lees verder
Bisdom Roermond Bisdom Groningen-Leeuwarden Aartsbisdom Utrecht Bisdom Haarlem-Amsterdam Bisdom Rotterdam Bisdom Den Bosch Bisdom Breda Exhortatie Evangelii Gaudium nu bij SRKK te bestellen