Actueel

Meer actueel

Nagekomen opbrengst collecte voor vluchtelingen naar Focolare en Caritas Syrië

Van de collecte die op zondag 20 september 2015, aan het begin van de Vredesweek in de R.-K. Kerk is gehouden, komen nog steeds opbrengsten binnen. In december 2015 werd hiervan door de Nederlandse bisschoppen al Ä 75.000,- bestemd voor Caritas Syrië en Focolare. Nu wordt nog eens Ä 28.000,- (en dat geldt ook voor wat verder nog binnenkomt) over beide doelen verdeeld.

Lees verder

Eigen website voor Nationale Raad voor Liturgie

De Nationale Raad voor Liturgie (NRL) heeft een eigen website gelanceerd. De Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie wil daarmee een nieuw kanaal openen voor informatie over de liturgie van de Rooms-Katholieke Kerk naast de bestaande uitgaven van liturgische boeken en de jaarlijkse edities van het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie en de reeks Liturgische Documentatie.

Lees verder

Boodschap voor de Veertigdagentijd van paus Franciscus

Vandaag, 10 februari, is het Aswoensdag, de eerste dag van de Veertigdagentijd. In de Rooms-Katholieke Kerk is dit een verplichte vasten- en onthoudingsdag en het begin van de voorbereidingsperiode van veertig dagen op de drie heilige dagen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen, die we samen het Paastriduüm noemen. De Nederlandse Bisschoppen hebben de Boodschap voor de Veertigdagentijd 2016 van paus Franciscus laten vertalen en bieden deze de gelovigen aan ter inspiratie en bezinning in de komende periode.

Lees verder
Bisdom Roermond Bisdom Groningen-Leeuwarden Aartsbisdom Utrecht Bisdom Haarlem-Amsterdam Bisdom Rotterdam Bisdom Den Bosch Bisdom Breda klik hier voor meer informatie