Actueel

Meer actueel

Uitspraak kort geding inzake einddatum klachten verwacht op 1 oktober

Op donderdag 18 september vond voor de rechtbank in Utrecht het kort geding plaats dat het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) aanspande tegen de RK Kerk in Nederland inzake de sluitingsdatum van 1 juli 2014 voor het indienen van klachten over verjaarde zaken en tegen overleden personen.

Lees verder

Vlaamse en Nederlandse bisschoppen ontmoeten elkaar in Antwerpen

Op dinsdag 16 september vond de jaarlijkse ontmoeting plaats van de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen. Dit jaar was de bijeenkomst in het Antwerpse bisschopshuis bij mgr. Johan Bonny. Er werd gesproken over themaís die voor beide conferenties van belang zijn.

Lees verder

VPKK spant kort geding aan ivm einddatum klachten tegen overleden personen en in verjaarde zaken

De Bisschoppenconferentie (BC) en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) bevestigen dat het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) een kort geding heeft aangespannen tegen de RK Kerk in Nederland inzake de einddatum van 1 juli 2014 voor het indienen van klachten betreffende verjaarde zaken en tegen overleden personen.

Lees verder
Bisdom Roermond Bisdom Groningen-Leeuwarden Aartsbisdom Utrecht Bisdom Haarlem-Amsterdam Bisdom Rotterdam Bisdom Den Bosch Bisdom Breda Exhortatie Evangelii Gaudium nu bij SRKK te bestellen